Box and Co || ฮวงจุ้ยดีเริ่มที่หน้าบ้าน
ฮวงจุ้ย เป็นศาสตร์โบราณ ที่เกิดขึ้นในเมืองจีน กว่า 6,000 ปี โดยเกิดขึ้นในราชสำนักจีน และมีการเผยแพร่สู่ประชาชนอย่าง ลับ ๆ ศาสตร์ฮวงจุ้ย เป็นศาสตร์ของกษัตริย์
เพื่อนำมาใช้ในการสงครามและ การเลือกชัยภูมิที่ได้เปรียบในการต่อสู้กับศัตรู ปัจจุบันศาสตร์ฮวงจุ้ยได้ถูกนำมาใช้ เพื่อการอยู่อาศัย และการประกอบธุรกิจจนกลายมาเป็น
ส่วนหนึ่งของการดำเนินชีวิต


แนวคิดของคติจีน การประสบความสำเร็จได้ ขึ้นอยู่กับ
-วาสนา ดี
-โชคชะตา ดี
-ฮวงจุ้ย ดี
-การศึกษา ดี
-จริยธรรม ดี
จุดมุ่งหมายสำคัญในการปรับฮวงจุ้ยในปัจจุบัน
-เพื่อให้ธุรกิจ เจริญเติบโต และ ประสบความสำเร็จ
-เพื่อให้การเป็นอยู่ของเจ้าของบ้าน มีความสุข มีฐานะมั่นคง สุขภาพดี
-เพื่อป้องกันภยันตรายที่จะเกิดขึ้นแก่ ธุรกิจ และครอบครัว
-เพื่อสร้างความมั่นใจในการอยู่อาศัย
บริษัท บ็อกซ์ แอนด์ โค จำกัด ได้เชิญ ดร.สมชัย เจริญวรเกียรติ ผุ้เชี่ยวชาญฮวงจุ้ยของประเทศไทย มาช่วยปรับและช่วยส่งเสริมพลังบวกของบ้านให้กับเจ้าของบ้าน
และผู้อยู่อาศัยให้มีความสุข มีฐานะมั่นคง มีสุขภาพดี ป้องกันภยันตรายและประสบความสำเร็จ#ฮวงจุ้ยดีเริ่มที่หน้าบ้าน


โปรดกรอกข้อมูล เพื่อให้เราแนะนำตู้จดหมายรุ่นและสี ที่ส่งเสริมคุณ

---------------------------------------
หากท่านเป็นสมาชิกอยู่แล้วกรุณา Login เข้าสู่ระบบ

คำนำหน้าชื่อ *
ชื่อ *
นามสกุล *
วันเดือนปี *
เบอร์โทรศัพท์ *


กรุณาเลือกที่อยู่ของท่าน *บ้านเลขที่ *
หมู่ *
หมู่บ้าน/อาคาร
ซอย
ถนน
แขวง/ตำบล *
เขต/อำเภอ *
จังหวัด *
รหัสไปรษณีย์ *
ทิศหน้าบ้าน *


อีเมล (User เข้าใช้งาน) *
Password *